Dikter, Min tankar och åsikter, Teckningar och målningar

Jag kände för att skriva en slags poesi med mening på engelska. Orden flöt lättare på då. Jag hade de här meningarna som en sång i mig, så jag skrev, och nu tänker jag dela med mig av dem till er. Säg gärna till om det är något ord  eller fras ni inte förstår, för alla är olika bra på engelska och det är helt förståeligt.  Observera att texten är inspirerad utifrån en äldre människas perspektiv, som är helt fiktivt så det är ingenting relaterat till mig själv. Men ändå har jag skrivit dem utifrån mina egna erfarenheter/kunskaper…

A long time ago, someone wise told me my disteny

I did not understood that I should follow my dreams,

so in the end of my life, I went back

I sat on the moon and

I asked: why was’nt my disteny right?

The old wise person said that it’s always I that have a choice.

I’m the one wo writing the script of my life

Then I thought: Okay, I did not wrote my one script of my life, so I am here rignt now, old and without any plans

I felt poor, beacause I hav’nt spend my life that I wanted to

But it’s not over yet

I will fell out my wings and fly

I always have a second chance

And I always have

time to live my life that I want

Beacuse I still writing the script of my life

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kram Nina